Hyvin toimiva erovanhemmuus on lapsen etu

Erolapsikin tarvitsee kaksi vanhempaa. Meidän yhdistyksemme tarkoitus on toimia ennen kaikkea niiden eroperheiden edunvalvojana, mistä löytyy kaksi kunnollista ja lapsiinsa sitoutunutta vanhempaa, jotka haluavat jatkaa vanhempina siitä huolimatta, vaikka vanhempien parisuhde päättyikin

Lapset ovat yksilöitä, joilla on omat tarpeensa, ja he ovat ihmisinä tasavertaisia muiden kanssa. Lasten mielipiteitä on kuunneltava, ja ne on otettava huomioon. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa (https://fi.wikipedia.org/wiki/Lapsen_oikeuksien_sopimus) lapsi nähdään yksilönä ja lapsen perustarpeet oikeuksina, joita aikuisten maailman tulee kunnioittaa ja toteuttaa.

Juhlapuheissa ja viranomaiskontakteissa toistuu usein käsite lapsen etu. Lapsen yleismaailmallisiin oikeuksiin kuuluu että lapsen edun tulee olla ensi sijalla aina, kun tehdään lapsia koskevia viranomaispäätöksiä, lakeja tai muita yhteiskuntapoliittisia ratkaisuja yhteiskunnan kaikilla aloilla. Lapsen edun on luonnollisesti määrättävä myös vanhempien (tai lapsen muiden huoltajien) toimintaa. Tämän lisäksi on tärkeää huomata että lapsen ja hänen vanhempiensa etu voi olla ristiriidassa. Etenkin vanhempien eron yhteydessä lapsen etu sekoittuu usein vanhempien omaan erokipuiluun tai veriseen taisteluun lapsen huoltajuudesta.

Kansalaisjärjestöillä on merkittävä rooli mm. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen ja muiden lasten oikeuksien sopimusten valvonnassa, ja kansalaisjärjestöjen tuottama tieto auttaa sopimuksen valvonnassa. Hyvä erovanhemmuus ry. on yksi kansalaisjärjestö, joka on huolissaan lapsen oikeuksien toteutumisesta vanhempien eron jälkeen. YK:n lapsen oikeuksien sopimus on osa maamme sisäistä lainsäädäntöä. Myös Suomen perustuslakiin (1999) sisältyy lapsen oikeuksia koskevia säännöksiä, mm. oikeus saada vaikuttaa kehitystään vastaavasti itseään koskeviin asioihin.

Tavoitteet
  • Aktiivinen ja tasavertainen yhteishuolto
  • Eronneiden vanhempien lapsien mahdollisuus kahteen kotiin
  • Vuorotteleva asuminen todelliseksi vaihtoehdoksi
  • Vanhempien yhteinen päätöksenteko lasten asioissa
  • Viranomaiskäytännöt kohti molempien huoltajien huomioimista
  • Yhdenmukaisuus elatusten jakamisessa